Regulamin i polityka prywatności

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu carotty.com jak również aplikacji mobilnej dostępnej w sklepie Google o tej samej nazwie, zwanych dalej „Serwisem”, zasady obsługi i działania przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem serwisu jest Janusz Rybarski zwany dalej „Administratorem”
 3. Kontakt z Administratorem można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: carotty@20tau.com
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
 5. Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego.
 6. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.
 8. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Administratora za pośrednictwem strony carotty.com jak i aplikacji mobilnej o nazwie Carotty jest spełnienie przez komputer lub urządzenie mobilne użytkownika oraz system i oprogramowanie zainstalowane na nich, następujących wymagań:
  • Połączenie z siecią internet poprzez łącze internetowe o rzeczywistej przepustowości min. 1 Mbps
  • Użycie jednej z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 46.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 51.0. i wyższej, Safari w wersji 5.1.7 i wyższej
  • Jeden z systemów operacyjnych: Android w wersji 5.0 lub wyższa (dla aplikacji mobilnej), iOS w wersji 8,0 lub wyższej, Windows 7 lub nowsze, Mac OS 10.7 lub nowszy
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu carotty.com, oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik – osoba, korzystająca z Serwisu za pośrednictwem połączenia internetowego.
 3. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, poprzez założenie Konta Użytkownika.
 4. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych Zarejestrowanemu Użytkownikowi, dostępnych po zalogowaniu poprzez wpisanie unikalnego loginu i hasła, wprowadzonych podczas rejestracji lub w późniejszym okresie.
 5. Produkt – towary prezentowane w Serwisie.
 6. Formularz elektroniczny–graficzny interfejs użytkownika wystawiany przez oprogramowanie , służący do przygotowania i wygenerowania dokumentu elektronicznego godnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego
 7. Dane osobowe - to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania ze serwisu internetowego carotty.com są to w szczególności dane, które podawane są podczas zakładania konta. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies.

Rejestracja Konta Użytkownika

 1. Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik dokonuje pod adresem https://caorty.com/ lub za pomocą aplikacji mobilnej o nazwie Carotty.
 2. W celu zarejestrowania Konta Użytkownika, Użytkownik podaje wskazane dane, w szczególności takie jak imię, nazwisko, login/e-mail, numer telefonu, hasło.
 3. Warunkiem założenia Konta Użytkownika jest podanie wszystkich wymaganych danych oraz akceptacja Regulaminu.
 4. Do Konta Użytkownika istnieje możliwość zalogowania się za pośrednictwem aplikacji Google, poprzez numer telefonu lub za pomocą adresu mailowego i hasła. Przed zalogowaniem się do aplikacjiza pomocą konta Google należy zapoznać się z regulaminem tych aplikacji.

Zasady Ogólne

 1. Warunkiem zalogowania w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień podczas dokonywania rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Wszystkie ceny oraz informacje na temat produktów oferowane w Serwisie będą modyfikowane przez użytkowników portalu, dlatego mogą ulec zmianie.
 3. Użytkownicy zamieszczający swoje oferty w serwisie carotty.com udostępniają swoje dane osobowe innym użytkownikom serwisu, zarówno posiadającym konto na serwisie jak i osobom odwiedzającym.
 4. Administrator oraz Serwis nie ma wpływu na jakość/świeżość produktów, ilość, opis, cenę, oraz wszelkie pozostałe informacje na temat wystawionego na stronie produktu

Informacje dotyczące Google LLC

 1. Zasoby korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google").
 2. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 6. Korzystając z zasobów Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Dane będą przechowywane przez okres 26 miesięcy.